INTERDISZCIPLINÁRIS ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Aktuális témakiírások

Vezető: Dr. Széll Márta
  egyetemi tanár, az MTA doktora
  Tel: +36/62-545-134, 545-898
  E-mail: szell.marta@med.u-szeged.hu
  SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet
   
Helyettes: Dr. Duda Ernő
  egyetemi tanár, az MTA doktora, med. habil.
  Tel: +36/62-545-592  Fax: +36/62-545-131
  E-mail: duda@brc.hu
  SZTE ÁOK Orvosi Biológiai Intézet

A DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI TERVE

I. ORVOSI MIKROBIOLÓGIA, ANTIMIKROBIÁLIS IMMUNITÁS képzési program

A: CYTOKINEK SZEREPE FERTŐZÉSES ÉS NEM MIKROBIÁLIS EREDETŰ MEGBETEGEDÉSEK PATHOMECHANIZMUSÁBAN

Dr. Mándi Yvette, egyetemi tanár, MTA doktora, med. habil.

E-mail:  mandi.yvette@med.u-szeged.hu

 Kidolgozható témakörök: 

1.      Cytokin termelés szabályozása szeptikus állapotokban (Prof. Dr. Mándi Yvette)

2.      Lokális és perifériás cytokin termelés vizsgálata Helicobacter pylori fertőzésekben (Prof. Dr. Mándi Yvette)

3.      Cytokinek gén polimorfizmusok (Prof. Dr. Mándi Yvette)

4.      Mintázat felismerő receptorok szerepe a cytokin indukcióban (Prof. Dr. Mándi Yvette)

5.      Cytokinek szerepe Mycobacterium tuberculosis fertőzésben (Dr. Miczák András)

6.      Cytokinek szerepe a congenitális cytomegalovírus pathogenezisében (Prof. Dr. Pusztai Rozália)

7.      Cytokinek és apoptózis szerepe virális és bakteriális fertőzésekben (Dr. Megyeri Klára)

8.      Cytokinek és apoptózis szerepe komplex pathomechanizmusú kórképekben (Dr. Megyeri Klára)

9.      A természetes immunválasz vizsgálata szepszisben (Dr. Somogyvári Ferenc)

10.    Emlő carcinoma és citokin termelés kapcsolata (Prof. Dr. Kahán Zsuzsanna)

11.    A természetes immunválasz  genetikája neurológiai betegségekben ( Dr Somogyvári  Ferenc, Dr Szolnoki Zoltán)

B: MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSOK KRÓNIKUS FERTŐZŐ BETEGSÉGEK KIALAKULÁSÁBAN ÉS MEGELŐZÉSÉBEN

Dr.Burián Katalin tanszékvezető egyetemi docens, PhD, med. habil

E-mail: burian.katalin@med.u-szeged.hu

 

Kidolgozható témakörök:

1.      Humán cytomegalovírus és Chlamydia pneumoniae baktérium molekuláris kölcsönhatása sejtkultúrákban ( Dr Endrész  Valéria)

2.      Atherosclerosis betegség kialakítása fertőző ágensekkel és annak mechanizmusa egérben (Dr Endrész  Valéria)

3.      Genetikai (DNS) immunizáció molekuláris mechanizmusa és modulációja (Dr. Endrész Valéria)

4.      Celluláris fehérjék szerepe fertőző betegségek molekuláris mechanizmusában (Dr Burian Katalin)

5.      Chlamydia és cytomegalovírus fertőzésekre kialakult immunválasz emberben, egérben (Dr. Burián Katalin)

6.      Chlamydia fertőzések megelőzésének lehetőségei (Dr. Endrész Valéria)

7.      A természetes immunválasz szerepe rheumatológiai betegségek pathomechanizmusában (Dr Balog Attila)

8.      Microarray vizsgálatok Chlamydia fertőzésekben (Dr Virók Dezső)

  

C: KÓROKOZÓK PATHOGENITÁSA

Dr. Megyeri Klára Phd, egyetemi docens, med. habil.

E-mail: megyeri.klara@med.u-szeged.hu

 Kidolgozható témakörök:

1.    Apoptózis szerepe a vírusfertőzések pathomechanizmusában (Dr. Megyeri Klára)

2.     Humán pathogén gombák molekuláris szintű tanulmányozása a gyors diagnózis fejlesztése érdekében (Prof. Nagy Erzsébet)

3.     Hepatitist okozó vírusfertőzések molekuláris diagnosztikája (Dr. Deák Judit)

4.     Chlamydia trachomatis fertőzések epidemiológiai tulajdonságai különböző magyarországi populációban (Dr. Deák Judit)

5.     A cervix cytopathológiai elváltozásainak összefüggése humán papillomavírus fertőzésekkel (Dr. Deák Judit)

6.     A vesicularis stomatitis vírus felhasználásán alapuló virotherápia molekuláris mechanizmusa (Dr. Megyeri Klára)

7.     Vírusok therápiás felhasználása daganatos betegségek gyógyításában (Dr. Megyeri Klára)

8.     Anaerob baktériumok által okozott beregségek (Dr Urbán Edit)

9.     Citokinek, kemokinek és nanoszomák szerepe tumoros folyamatokban (Dr Buzás Krisztina)

D: KÍSÉRLETES KEMOTHERÁPIA ÉS PROPHYLAXIS

Dr. Molnár József, prof. emeritus, MTA doktora, med. habil.

E-mail: molnarj@comser.szote.u-szeged.hu

Kidolgozható témakörök:

1.      Rezisztencia, jelátvitel baktérium populációkban (Prof. Dr. Molnár József)

2.      Metabolikus, antibiotikum rezisztencia, hemolizin fixálást kódoló plazmidok eliminálása (Prof. Dr. Molnár József)

3.      Multidrog rezisztencia csökkentése baktérium és tumorsejtekben (Prof. Dr. Molnár József, Dr. Bak Mihály)

4.      Multiplex tumorok előfordulása és kemoterápiája (Prof. Dr. Molnár József)

5.      Paclitaxel és disilaxan rezisztencia módosítók kölcsönhatása (Prof. Dr. Molnár József)

6.      Disilaxan rezisztencia módosítók in vitro és in vivo hatásai (Prof. Dr. Molnár József)

7.      Multidrog rezisztencia (fehérjék, génpolimorfizmusok) és a klinikai rezisztencia vizsgálata here, emlő, fej-nyaki és petefészek

         rákos betegekben

         (Dr. Bak Mihály, Prof. Dr. Molnár József)

8.      Illóolajok antiplazmid és antimikróbás hatásai (Prof. Dr. Molnár József, Dr. Hohmann Judit)

 E: PATHOGÉN GENOMIKA

 Dr. Duda Ernő, egyetemi tanár, MTA doktora, med. habil.

 Tel / Fax: (62) 544 929 / 545-131

 E-mail: duda@brc.hu

 SZTE ÁOK Orvosi Biológiai Intézet

 Kidolgozható témakörök:

1.   Celluláris eredetű virulencia gének a pathogén genomban (Prof. Dr. Duda Ernő)

2.   Immune escape mechanizmusok vírusok által hordozott génjei (Prof. Dr. Duda Ernő)

3.   Rekombináns vírusok előállítása és felhasználása vakcinálási célra (Prof. Dr. Duda Ernő)

4.   Vírusok által hordozott, immunmoduláló fehérjéket kódoló gének (Prof. Dr. Duda Ernő)

5.   Membrán transzporterek genetikai manipulációja (Dr Krajcsi Péter, Prof.Dr. Duda Ernő)

6.   Molekuláris módszerek alkalmazása a humán patogén baktériumok diagnosztikájában és

    epidemiológiai vizsgálatában (Dr Nagy Erzsébet)

7.   Intelligens vektorok (Prof. Dr. Boldogkői Zsolt)

  

II. PREVENTÍV MEDICINA képzési program

A: TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS ÉLETMÓDI TÉNYEZŐK HATÁSA A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRA

Dr. Nagymajtényi László, egyetemi tanár, MTA doktor, med. habil.

Tel / Fax: (62) 545 119 / 545 120

E-mail: nml@puhe.szote.u-szeged.hu

SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet

 Kidolgozható témakörök:

1.   A nők egészségi állapotát befolyásoló környezeti és életmódbeli tényezők (Prof. Dr. Nagymajtényi László)

2.   A primer prevenció szerepe az ifjúság egészségi állapotának alakításában (Prof. Dr. Nagymajtényi László)

3.   A szűrővizsgálatok lehetőségei és azok igénybevétele Magyarországon (Prof. Dr. Nagymajtényi László)

B: A KÖRNYEZETI ÁRTALMAK HATÁSA AZ EGÉSZSÉGRE ÉS MEGELŐZÉSI LEHETŐSÉGÜK

Prof. Dr. Nagymajtényi László, egyetemi tanár, MTA doktora, med. habil.

 Kidolgozható témakörök:

 1.   Nehézfémek okozta neurofunkcionális és magatartás-toxikológiai hatások vizsgálata (Dr. Papp András)

 2.   Környezeti nanorészecskék által kiváltott idegrendszeri hatások állatkísérletes vizsgálata (Dr. Paulik Edit)

 C: BIOSTATISZTIKAI MÓDSZEREK AZ ORVOSI-BIOLÓGIAI GYAKORLATBAN

 Dr Boda Krisztina egyetemi docens PhD

 E-mail: boda@dmi.u-szeged.hu

 Kidolgozható témakörök: 

 1. Lineáris statisztikai modellek epidemiológiai vizsgálatokban (Dr. Boda Krisztina)

 2. Klinikai epidemiológiai vizsgálatok. (Dr. Boda Krisztina)

 3. Nemi úton terjedő fertőzések és egyes nőgyógyászati kórképek közötti kapcsolat modellezése. (Dr. Nyári Tibor)

 4. Gyermekkori daganatok és környezeti fertőzések között fennálló kapcsolat modellezése (Dr. Nyári Tibor)

 5. Szoftveralkalmazások kifejlesztése adott betegségek terjedésének naprakész elemzésére az országos epidemiológiai adatbázisok felhasználásával
  (Dr Karsai János)

   6.  Biostatisztikai modellezés, statisztika erő számítások (Prof. Dr. Bari  Ferenc)

 

D: INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK ÉS GAZDÁLKODÁSI IRÁNYOK AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSÁRA 

 Dr. Buzás Norbert mb. intézetvezető egyetemi docens, SZTE ÁOK  Egészség-gazdaságtani Intézet

 E-mail: buzas.norbet@med.u-szeged.hu

 Kidolgozható témakörök: 

 1. A gyógyszerfejlesztési ökoszisztéma átalakulása (Dr. Buzás Norbert)

 2. Telemedicina megoldások társadalmi elfogadásának gazdasági hatásai (Dr. Buzás Norbert)

 3. E-health és m-health alkalmazások az egészségügyi ellátásban illetve az egészségpolitikai döntéshozatalban (Dr. Stubnya Gusztáv)

 4. A hazai egészségügyi ellátórendszer változásai és a lehetséges kiutak a nemzetközi trendek tükrében (Dr. Stubnya Gusztáv)

 

 

E: Orvosi genetika és genomika képzési program

 

 

Dr Széll Márta tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora,

SZTE ÁOK  Orvosi Genetika Intézet

E-mail: szell.marta@med.u-szeged.hu

 Kidolgozható témakörök:

1. Genetikai variánsok azonosítása és jellemzése ritka, monogénesen meghatározott humán kórképekben (Dr. Széll Márta)

2. Célzott újgenerációs szekvenálási módszerek kidolgozása poligénesen meghatározott ritka humán kórképekre (Dr. Széll Márta)

3. Új technológiai platformok fejlesztése prenatális vizsgálatokhoz (Dr. Széll Márta)

4. Ritka monogénes betegségek genetikai vizsgálata (Dr. Nagy Nikoletta)

 A doktori iskola szabályzata

Minőségbiztosítási szabályzat

Együttműködési megállapodások : OEK Epidemiológiai Központ
  Országos Onkológiai Központ

Védések

Év

Doktorjelölt neve

Védés időpontja

2017 Dr. Piukovics Klára 2017.05.03. 14:30
  Juhász Zoltán 2017.02.08. 11:00
2016 Kiscsatári Laura 2016.11.28. 14:00
  Dósa Sándor 2016.11.21. 14:00
  Szekeres Márta 2016.11.03. 14:00
  Dr. Csonka Ákos 2016.01.25. 14:00
2015 Dr. Maróti Ágnes 2015.06.01.
  Dr. Patyi Márta 2015.09.28. 14:00
  Sárközi Kitti 2015.05.15. 12:00
  Nyári Csaba 2015.01.29. 12:00
2014 Varga Zoltán Gábor 2014.12.16. 14:00
  Pásztor Kata 2014.12.12. 14:00
  Mosolygó Tímea 2014.06.23. 14:00
  Németh Balázs 2014.06.20. 14:00
  Balogh Emese Petra 2014.06.03. 14:00
  Horváth Ádám 2014.05.26. 14:30
  Hulmán Ádám 2014.05.19. 13:00
  Soós István 2014.02.25. 09:00
2013 Szabó Ágnes Míra 2013.12.04. 14:00
  Juhász Kata 2013.06.07. 14:00
2012 Dr. Nédó Erika 2012.12.06. 14:00
  Takács Szabolcs 2012.09.20. 14:30
  Serly Julianna 2012.05.31. 14:00
  Máté Zsuzsanna 2012.05.14. 14:00
  Ködmön Csaba 2012.04.18. 14:00
 

Szalay Brigitta

2012.04.06. 13:00
  Dr. Kelemen Gyöngyi 2012.03.19. 14:00
2011 Kele Beatrix 2011.12.08. 12:00
  Kis Erika 2011.12.02. 12:00
  Maróti-Nagy Ágnes 2011.11.29. 13:00
  Kőrösiné Horváth Edina 2011.11.25. 12:00
  Dr. Pető Zoltán 2011.10.14. 14:00
  Dr. Horváth Zsolt 2011.06.23. 14:00
  Dr. Tiszlavicz Zoltán László 2011.06.09. 14:00
  Dr. Nikolényi Aliz 2011.05.31. 12:00
  Dr. Oszlánczi Gábor 2011.05.12. 12:00
  Dr. Nagy Éva 2011.04.06. 13:00
2010 Dr. Orosz László 2010.12.17. 14:00
  Bóka Ferenc 2010.12.15. 14:00
  Varga Zoltán 2010.11.18. 10:00
  Kocsis Ágnes Katalin 2010.06.11. 11:00
  Dr. Csanádi Ágnes 2010.06.08. 14:00
  Faludi Ildikó 2010.06.07. 14:00
  Schelz Zsuzsanna 2010.04.29. 12:00
2009 Dr. Bognár Ágnes 2009.12.08. 12:00
  Kovács Ida Jusztina 2009.06.24. 13:00
  Sárközi Leila 2009.05.14. 13:00
  Molnár Regina 2009.04.22. 13:00
2008 Kis Zoltán 2008.06.26. 12:00
  Éder Katalin 2008.06.24. 14:00
  Baráth Zoltán 2008.05.30. 13:00
  Olasz Judit 2008.04.17. 13:00
  Hofner Péter 2008.03.20. 14:00
  Engi Helga 2008.01.17. 13:00
2007 Glavinas Hristos 2007.09.20. 10:00

Doktori értekezések

2017 Dr. Piukovics Klára Epidemiology of most frequent infectious complications in immunocompromised patients: focusing on bacteraemia, CMV and HHV-6 infections in haematological patients, and following autologous stem cell t
Juhász Zoltán Evaluation of the Hungarian ambulatory antibacterial use in urinary tract infections with different methods
2016 Kiscsatári Laura Experimental study of radiogenic heart damage using in vitro and in vivo animal models
Dósa Sándor Investigation of Herpes simplex-1 latency in vivo and in vitro
Szekeres Márta Genetic background of neurological diseases
Dr. Csonka Ákos Comparison of the effects of resistance modifiers on prostate cancer, mouse lymphoma and colon cancer cells.
2015 Dr. Maróti Ágnes Proton transfer in bioenergetic proteins.
Dr. Patyi Márta Hospital hygienic surveillance studies and their application.

Sárközi Kitti Functional neurotoxicity of arsenic and manganese as environmental agents and the possible protective role of natural antioxidants.
 

Nyári Csaba

Investigation of the risk factors of preterm birth and infant mortality in Hungary – epidemiological and cost-effectiveness analyses

2014

Varga Zoltán Gábor

Modification of quorum sensing in bacterial culture

 

Pásztor Kata

The in vitro effects of Herpes simplex virus and Rubella virus on autophagy

 

Mosolygó Tímea

Evaluation of protective and pathological immune response against chlamydial infection and re-infection in mice

 

Németh Balázs

Genetics of endocrine and exocrine diseases of the pancreas

 

Balogh Emese Petra

The anti-chlamydial activity of defensin-like proteins

 

Horváth Ádám

Application of multiplex real-time PCR and Fluorescence Resonance Energy Transfer for the detection and differentiation of the most frequent causative agents of systemic infections from biological flu

 

Hulmán Ádám

Epidemiological aspects of cardiometabolic risk

 

Soós István

Vapors of benzene, a parquet varnish and a synthetic thinner induce chromosome loss in cells of the Drosophila wing primordia

 

Szabó Ágnes Míra

Vaccination against chlamydial and mycobacterial infections

2013

Szabó Ágnes Míra

Vaccination against chlamydial and mycobacterial infections

 

Juhász Kata

Reverse signaling of tumor necrosis factor. Novel functions of the signaling molecule CKIP-1

2012

Dr. Nédó Erika

The complexities of health status and its influencing factors among people living along the Hungarian-Romanian border

 

Takács Szabolcs

Central nervous effect of manganase in rats investigated by repeated simultaneous electrophysiological and behavioral recording

 

Serly Julianna

Inhibition of drug resistance in two cancer cell lines(MDR and A2780CIS) in vitro; and the role of selected single nucleotide polymorphisms in cancer

 

Máté Zsuzsanna

General and nervous system effects of the neurotoxic metal manganese under various circumstances of application

 

Ködmön Csaba

Evaluation and use of the laboratory methods in diagnosis and control of tubercolosis

 

Szalay Brigitta

Iron oxide nanoparticles and their toxicological effects: in vivo and in vitro studies

 

Dr. Kelemen Gyöngyi

Individualized treatment of early breast cancer

2011

Kele Beatrix

Comparative molecular genetic studies of nucleic acid detection of human noroviruses

 

Kis Erika

Methodological approaches to evidence based guidelines in burn injury

 

Kőrösiné Horváth Edina

Neurotoxicity of a modelled complex environmental heavy metal exposure in rats.

 

Maróti-Nagy Ágnes

Health, health-related behavior and Quality of Life of middle- and old-aged women in Hungary

 

Pető Zoltán

Results of a local antibiotic management program and national survey on antimicrobial consumption and on the availability of microbiology laboratory services on adult intensive care units in Hungary

 

Dr. Horváth Zsolt

Early detection and treatment of certain malignant tumors

 

Dr. Tiszlavicz Zoltán László

Genetic polymorphisms of RAGE, NOD1 and beta-defensins in multiple sclerosis, stroke and pancreatitis

 

Dr. Nikolényi Aliz

New possibilities for the tailored therapy of breast cancer patients

 

Dr. Oszlánczi Gábor

Nervous system effects and oxidative stress in rats treated with metal oxide nanoparticles

 

Dr. Nagy Éva

Methodological quality and validity of content of clinical practice guidelines in laboratory medicine

2010

Dr. Orosz László

The effects of Herpes simplex virus and Vesicular stomatitis virus infections on the expression patterns of p63 and Bax in epithelial cell lines

 

Bóka Ferenc

The effect of regular physical activity on health and health behaviour

 

Varga Zoltán

New approaches for the prevention of radiation lung damage in breast cancer

 

Kocsis Ágnes Katalin

The role of alarmins - human defensins and HMGB1 - in gastrointestinal diseases

 

Dr. Csanádi Ágnes

RNA metabolism in mycobacteria: The role of RNase E

 

Faludi Ildikó

Generation and evaluation of vaccine candidates against

 

Schelz Zsuzsanna

Combat resistance in prokaryotic and eukaryotic cells

2009

Dr. Bognár Ágnes

From Hippocratic oath to patient safety culture

 

Kovács Ida Jusztina

Factors affecting the transplacental transmission of human cytomegalovirus

Sárközi Leila

Neurotoxic effects of manganese oxide nanoparticles in rats

 

Molnár Regina

The influence of socialization to medical profession on the development of family and occupational roles

2008

Kis Zoltán

Infections and atherosclerosis: Chlamydophila pneumoniae persistence in mice, interaction of Chlamydophila pneumoniae and human cytomegalovirus with human dendritic cells

 

Éder Katalin

The biological role of Tribbles proteines in the inflammatory responses of monocytes. The link between inflammation and atherosclerotic signals"

 

Dr. Baráth Zoltán

Modulation of efflux pumps in tumour cells as a possible way of reversal multidrug resistance

 

Olasz Judit

Significance of genetic instability in developmnet and chemosensitivity of malignant tumor

 

Hofner Péter

The role of cytokines and pattern-recognition receptors in inflammatory gastrointestinal diseases: clinical and in vitro investigations

 

Engi Helga

Perspectives in cancer chemotherapy, in vitro and in vivo experiments

2007

Glavinas Hristos

Utilization of membranes vesicles to study the interaction of the ABCB1 and ABCG2 transporters and small molecules to predict the ADME properties of pharmaceuticals

     

Tézisek (magyar)

2015 Nyári Csaba
Varga Zoltán Gábor
2014 Mosolygó Tímea
Soós István
  Pásztor Kata
  Németh Balázs
2012 Dr. Nédó Erika
  Ködmön Csaba
  Dr. Kelemen Gyöngyi
2011 Dr. Nikolényi Aliz
  Dr. Nagy Éva
2010 Dr. Orosz László
  Bóka Ferenc
  Varga Zoltán
  Faludi Ildikó
  Schelz Zsuzsanna
2009 Kovács Ida Jusztina
  Molnár Regina
2008 Hofner Péter
  Kis Zoltán
   
   
   
   
   

Tézisek (angol)

2015 Nyári Csaba
2014 Varga Zoltán Gábor
  Pásztor Kata
  Mosolygó Tímea
  Németh Balázs
  Balogh Emese Petra
  Horváth Ádám
  Hulmán Ádám
  Soós István
2013 Szabó Ágnes Míra
  Juhász Kata
2012 Takács Szabolcs
  Serly Julianna
  Szalay Brigitta
2011 Dr. Horváth Zsolt
  Dr. Tiszlavicz Zoltán László
  Dr. Nagy Éva
  Dr. Oszlánczi Gábor
2010 Dr. Orosz László
  Bóka Ferenc
  Kocsis Ágnes Katalin
  Dr. Csanádi Ágnes
  Faludi Ildikó
2009 Dr. Bognár Ágnes
  Kovács Ida Jusztina
  Sárközi Leila
2008 Dr. Baráth Zoltán
  Éder Katalin
  Olasz Judit
   
   
   
   

Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola fokozatott szerzett hallgatói

1997 - Dr. Tanaka Masaru

1998 - Hevér Anikó, Szénási Zsuzsanna, Zsengellér Zsuzsanna

1999 - Dr. Prágai Zoltán,  Somoskövi Ákos

2000 - Sóki József, Dr.Nagy Zsuzsanna

2001 -  Dr. Csonka Erika, Sandy Péter, Dr. Szabó Diána, Dr. Megyeri Klára, Dr. Gyulai Zsófia

2002 - Dr. Urbán Edit, Miskolci Csilla

2003 - Dr.Nagy Beatrix, Somogyvári Ferenc, Dr.Müller Anna, Dr. Paulik Edit

2004 - Dr. Burián Katalin, Dr. Gáspár Gábor, Dr.Balogh Sándor, Géczi Lajos, Dr. Major Tamás, Pecze László

2005 - Dr. Ugocsai Katalin, Dr. Balog Attila, Lukácsi Angéla, Buzás Krisztina, Dr. Pintér Olivér, Dr. Mándoky László,

            Szabó Andrea

2006 - Gyémánt Nóra, Spengler Gabriella, Terhes Gabriella, Gunics Gyöngyi, Klausz Gergely,

Gallyas Éva, Molnár Annamária, Wolfárt Krisztina, Dóczi Ilona, Kómár Mária, Dr. Vezér Tünde

2007 - Jobbágy Zsolt, Lengyel Zsuzsanna, Lukács Anita, Glavinas Hristos, Virók Dezső

2008 - Engi Helga, Hofner Péter, Olasz Judit, Baráth Zoltán, Éder Katalin, Kis Zoltán

2009 - Molnár Regina, Dr. Bognár Ágnes, Kovács Ida Jusztina, Sárközi Leila

2010 - Schelz Zsuzsanna, Faludi Ildikó, Dr. Csanádi Ágnes, Kocsis Ágnes Katalin, Bóka Ferenc,

            Dr. Orosz LászlóVarga Zoltán

2011 - Dr. Nagy Éva, Dr.Oszlánczi Gábor, Dr. Nikolényi Aliz, Dr. Tiszlavicz Zoltán László, Dr. Horváth Zsolt, Kele Beatrix, Kis Erika, Maróti-Nagy Ágnes,

            Körösyné Horváth Edina, Pető Zoltán

2012 - Dr. Kelemen Gyöngyi, Szalay Brigitta, Dr. Nédó Erika, Takács Szabolcs, Serly Julianna, Máté Zsuzsanna, Ködmön Csaba

2013 - Juhász Kata, Szabó Ágnes Míra,

2014 - Varga Zoltán Gábor, Pásztor Kata, Mosolygó Tímea, Németh Balázs, Balogh Emese Petra, Horváth Ádám, Hulmán Ádám, Soós István

2015 -  Nyári Csaba, Sárközi Kitti, Dr. Patyi Márta, Dr. Maróti Ágnes

2016 - Dr. Csonka Ákos

SZTE ÁOK Doktori Iskolák kezdőlapja