INTERDISZCIPLINÁRIS ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

          

 

Doktori iskola vezető: Dr. Széll Márta, habil, DSc
  egyetemi tanár, az MTA doktora
  SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet
  Tel: +36/62-545-134, 545-898
  E-mail: szell.marta@med.u-szeged.hu
   
   
  Dr. Duda Ernő PhD, DSc
Doktori iskola vezető helyettes: egyetemi tanár, az MTA doktora
  SZTE ÁOK Orvosi Biológiai Intézet
  Tel: +36/62-545-592  Fax: +36/62-545-131
  E-mail: duda@brc.hu
   

Adminisztrátor:

Kapásné Pleskó Andrea

 

E-mail: plesko.andrea@med.u-szeged.hu

   
   

Aktuális témakiírások

A doktori iskola képzési terve, mintatanterve és komplex vizsgakövetelményei <<  (letöltés pdf -ben)

Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola témavezetői és hallgatói
Tervezett doktori védések az iskolában
Tervezett és megtörtént doktori védések az iskolában

2016. szeptember 1. előtt indult képzés dokumentumai (letöltés pdf -ben)

Működési szabályzat
Képzési terv
Minőségbiztosítási terv
 

2016. szeptember 1. után induló képzés dokumentumai (letöltés pdf -ben)

Működési szabályzat 
Képzési terv
Minőségbiztosítási terv

 

A DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI PROGRAMJAI

I. ORVOSI MIKROBIOLÓGIA, ANTIMIKROBIÁLIS IMMUNITÁS képzési program

Programvezető: Dr.Burián Katalin tanszékvezető egyetemi docens, PhD, med. habil.

SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet

6720 Szeged, Dóm tér 10.

E-mail: burian.katalin@med.u-szeged.hu

A: CYTOKINEK SZEREPE FERTŐZÉSES ÉS NEM MIKROBIÁLIS EREDETŰ MEGBETEGEDÉSEK PATHOMECHANIZMUSÁBAN

Dr. Mándi Yvette, egyetemi tanár, MTA doktora, med. habil.

SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet

6720 Szeged, Dóm tér 10.

E-mail:  mandi.yvette@med.u-szeged.hu

 Kidolgozható témakörök: 

1.      Cytokin termelés szabályozása szeptikus állapotokban (Prof. Dr. Mándi Yvette)

2.      Lokális és perifériás cytokin termelés vizsgálata Helicobacter pylori fertőzésekben (Prof. Dr. Mándi Yvette)

3.      Cytokinek gén polimorfizmusok (Prof. Dr. Mándi Yvette)

4.      Mintázat felismerő receptorok szerepe a cytokin indukcióban (Prof. Dr. Mándi Yvette)

5.      Cytokinek szerepe Mycobacterium tuberculosis fertőzésben (Dr. Miczák András)

6.      Cytokinek szerepe a congenitális cytomegalovírus pathogenezisében (Prof. Dr. Pusztai Rozália)

7.      Cytokinek és apoptózis szerepe virális és bakteriális fertőzésekben (Dr. Megyeri Klára)

8.      Cytokinek és apoptózis szerepe komplex pathomechanizmusú kórképekben (Dr. Megyeri Klára)

9.      A természetes immunválasz vizsgálata szepszisben (Dr. Somogyvári Ferenc)

10.    Emlő carcinoma és citokin termelés kapcsolata (Prof. Dr. Kahán Zsuzsanna)

11.    A természetes immunválasz  genetikája neurológiai betegségekben ( Dr Somogyvári  Ferenc, Dr Szolnoki Zoltán)

B: MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSOK KRÓNIKUS FERTŐZŐ BETEGSÉGEK KIALAKULÁSÁBAN ÉS MEGELŐZÉSÉBEN

Dr.Burián Katalin tanszékvezető egyetemi docens, PhD, med. habil

SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet

6720 Szeged, Dóm tér 10.

E-mail: burian.katalin@med.u-szeged.hu

 

Kidolgozható témakörök:

1.      Humán cytomegalovírus és Chlamydia pneumoniae baktérium molekuláris kölcsönhatása sejtkultúrákban ( Dr Endrész  Valéria)

2.      Atherosclerosis betegség kialakítása fertőző ágensekkel és annak mechanizmusa egérben (Dr Endrész  Valéria)

3.      Genetikai (DNS) immunizáció molekuláris mechanizmusa és modulációja (Dr. Endrész Valéria)

4.      Celluláris fehérjék szerepe fertőző betegségek molekuláris mechanizmusában (Dr Burian Katalin)

5.      Chlamydia és cytomegalovírus fertőzésekre kialakult immunválasz emberben, egérben (Dr. Burián Katalin)

6.      Chlamydia fertőzések megelőzésének lehetőségei (Dr. Endrész Valéria)

7.      A természetes immunválasz szerepe rheumatológiai betegségek pathomechanizmusában (Dr Balog Attila)

8.      Microarray vizsgálatok Chlamydia fertőzésekben (Dr Virók Dezső)

  

C: KÓROKOZÓK PATHOGENITÁSA

Dr. Megyeri Klára Phd, egyetemi docens, med. habil.

SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet

6720 Szeged, Dóm tér 10.

E-mail: megyeri.klara@med.u-szeged.hu

 Kidolgozható témakörök:

1.    Apoptózis szerepe a vírusfertőzések pathomechanizmusában (Dr. Megyeri Klára)

2.     Humán pathogén gombák molekuláris szintű tanulmányozása a gyors diagnózis fejlesztése érdekében (Prof. Nagy Erzsébet)

3.     Hepatitist okozó vírusfertőzések molekuláris diagnosztikája (Dr. Deák Judit)

4.     Chlamydia trachomatis fertőzések epidemiológiai tulajdonságai különböző magyarországi populációban (Dr. Deák Judit)

5.     A cervix cytopathológiai elváltozásainak összefüggése humán papillomavírus fertőzésekkel (Dr. Deák Judit)

6.     A vesicularis stomatitis vírus felhasználásán alapuló virotherápia molekuláris mechanizmusa (Dr. Megyeri Klára)

7.     Vírusok therápiás felhasználása daganatos betegségek gyógyításában (Dr. Megyeri Klára)

8.     Anaerob baktériumok által okozott beregségek (Dr. Urbán Edit)

9.     Citokinek, kemokinek és nanoszomák szerepe tumoros folyamatokban (Dr Buzás Krisztina)

D: KÍSÉRLETES KEMOTHERÁPIA ÉS PROPHYLAXIS

Dr. Molnár József, prof. emeritus, MTA doktora, med. habil.

E-mail: molnarj@comser.szote.u-szeged.hu

Kidolgozható témakörök:

1.      Rezisztencia, jelátvitel baktérium populációkban (Prof. Dr. Molnár József)

2.      Metabolikus, antibiotikum rezisztencia, hemolizin fixálást kódoló plazmidok eliminálása (Prof. Dr. Molnár József)

3.      Multidrog rezisztencia csökkentése baktérium és tumorsejtekben (Prof. Dr. Molnár József, Dr. Bak Mihály)

4.      Multiplex tumorok előfordulása és kemoterápiája (Prof. Dr. Molnár József)

5.      Paclitaxel és disilaxan rezisztencia módosítók kölcsönhatása (Prof. Dr. Molnár József)

6.      Disilaxan rezisztencia módosítók in vitro és in vivo hatásai (Prof. Dr. Molnár József)

7.      Multidrog rezisztencia (fehérjék, génpolimorfizmusok) és a klinikai rezisztencia vizsgálata here, emlő, fej-nyaki    és petefészek rákos betegekben

         (Dr. Bak Mihály, Prof. Dr. Molnár József)

8.      Illóolajok antiplazmid és antimikróbás hatásai (Prof. Dr. Molnár József, Dr. Hohmann Judit)

 E: PATHOGÉN GENOMIKA

  Dr. Duda Ernő, egyetemi tanár, MTA doktora, med. habil.

  SZTE ÁOK Orvosi Biológiai Intézet

  6720 Szeged, Dóm tér 10.

  Tel: +36 (62) 544 929

  E-mail: duda@brc.hu

 Kidolgozható témakörök:

1.   Celluláris eredetű virulencia gének a pathogén genomban (Prof. Dr. Duda Ernő)

2.   Immune escape mechanizmusok vírusok által hordozott génjei (Prof. Dr. Duda Ernő)

3.   Rekombináns vírusok előállítása és felhasználása vakcinálási célra (Prof. Dr. Duda Ernő)

4.   Vírusok által hordozott, immunmoduláló fehérjéket kódoló gének (Prof. Dr. Duda Ernő)

5.   Membrán transzporterek genetikai manipulációja (Dr Krajcsi Péter, Prof.Dr. Duda Ernő)

6.   Molekuláris módszerek alkalmazása a humán patogén baktériumok diagnosztikájában és

    epidemiológiai vizsgálatában (Dr Nagy Erzsébet)

7.   Intelligens vektorok (Prof. Dr. Boldogkői Zsolt)

  

II. PREVENTÍV MEDICINA képzési program

 

Dr. Paulik Edit tanszékvezető egyetemi docens, med. habil.

SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet

 

Tel / Fax: (62) 545 119 / 545 120

E-mail: paulik.edit@med.u-szeged.hu

 

A: TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS ÉLETMÓDI TÉNYEZŐK HATÁSA A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRA

 Kidolgozható témakörök:

1.   A nők egészségi állapotát befolyásoló környezeti és életmódbeli tényezők (Prof. Dr. Nagymajtényi László)

2.   A primer prevenció szerepe az ifjúság egészségi állapotának alakításában (Prof. Dr. Nagymajtényi László)

3.   A szűrővizsgálatok lehetőségei és azok igénybevétele Magyarországon (Prof. Dr. Nagymajtényi László)

B: A KÖRNYEZETI ÁRTALMAK HATÁSA AZ EGÉSZSÉGRE ÉS MEGELŐZÉSI LEHETŐSÉGÜK

Prof. Dr. Nagymajtényi László, egyetemi tanár, MTA doktora, med. habil.

 Kidolgozható témakörök:

 1.   Nehézfémek okozta neurofunkcionális és magatartás-toxikológiai hatások vizsgálata (Dr. Papp András és Dr. Vezér Tünde)

 2.   Környezeti nanorészecskék által kiváltott idegrendszeri hatások állatkísérletes vizsgálata (Dr. Paulik Edit)

 C: BIOSTATISZTIKAI MÓDSZEREK AZ ORVOSI-BIOLÓGIAI GYAKORLATBAN

 Dr. Boda Krisztina PhD, egyetemi docens

 E-mail: boda.krisztina@med.u-szeged.hu

 Kidolgozható témakörök: 

 1. Lineáris statisztikai modellek epidemiológiai vizsgálatokban (Dr. Boda Krisztina)

 2. Klinikai epidemiológiai vizsgálatok. (Dr. Boda Krisztina)

 3. Nemi úton terjedő fertőzések és egyes nőgyógyászati kórképek közötti kapcsolat modellezése. (Dr. Nyári Tibor)

 4. Gyermekkori daganatok és környezeti fertőzések között fennálló kapcsolat modellezése (Dr. Nyári Tibor)

 5. Szoftveralkalmazások kifejlesztése adott betegségek terjedésének naprakész elemzésére az országos epidemiológiai adatbázisok felhasználásával
  (Dr Karsai János)

   6.  Biostatisztikai modellezés, statisztika erő számítások (Prof. Dr. Bari  Ferenc)

 

D: INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK ÉS GAZDÁLKODÁSI IRÁNYOK AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSÁRA 

Dr. Buzás Norbert intézetvezető egyetemi docens,

SZTE ÁOK Egészség-gazdaságtani Intézet

E-mail: buzas.norbert@med.u-szeged.hu

 Kidolgozható témakörök: 

 1. A gyógyszerfejlesztési ökoszisztéma átalakulása (Dr. Buzás Norbert)

 2. Telemedicina megoldások társadalmi elfogadásának gazdasági hatásai (Dr. Buzás Norbert)

 3. Az egészségmagatartás és a technológia elfogadás szerepe a diabéteszes betegek terápiás hatékonyságában (Dr. Buzás Norbert és Dr. Papp-Zipernovszky Orsolya)

 4. E-health és m-health alkalmazások az egészségügyi ellátásban illetve az egészségpolitikai döntéshozatalban (Dr. Stubnya Gusztáv)

 5. A hazai egészségügyi ellátórendszer változásai és a lehetséges kiutak a nemzetközi trendek tükrében (Dr. Stubnya Gusztáv)

 

 

Orvosi genetika és genomika képzési program

Dr Széll Márta tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora,

SZTE ÁOK  Orvosi Genetikai Intézet

E-mail: szell.marta@med.u-szeged.hu

 Kidolgozható témakörök:

1. Genetikai variánsok azonosítása és jellemzése ritka, monogénesen meghatározott humán kórképekben (Dr. Széll Márta)

2. Célzott újgenerációs szekvenálási módszerek kidolgozása poligénesen meghatározott ritka humán kórképekre (Dr. Széll Márta)

3. Új technológiai platformok fejlesztése prenatális vizsgálatokhoz (Dr. Széll Márta)

4. Ritka monogénes betegségek genetikai vizsgálata (Dr. Nagy Nikoletta)

A doktori iskola szabályzata

Minőségbiztosítási szabályzat

Együttműködési megállapodások : OEK Epidemiológiai Központ
  Országos Onkológiai Központ

Védések

Év

Doktorjelölt neve

Védés időpontja

Doktori értekezések
2018 Lantos Ildikó Ilona 2018.06.21. 14:00
 Modelling Chlamydia infection of the cardiovascular system and the gastrointestinal tract
  Újhelyi Mihály 2018.06.12. 14:00

Analysis of contributing factors of the breast cancer mortality rate in hungary between 2002 and 2014

  Csabai Zsolt 2018.02.26  10:00 Multiplatform analysis of hepresvirus transcriptomes
  Sárvári Károly Péter 2018.02.16  13:00 Epidemiological- and antibiotic susceptibility investigation of Hungarian Bacteroides fragilis group clinical isolates
  Csörgő-Legány Nóra 2017.11.27. 11:00 The investigation of lymphocyte activation processes and an inflammatory biomarker in autoimmune connective tissue diseases
2017 Szél Borbála 2017.11.07  15:00 Complex infection control strategies at the neonatal intensive care unit with a special focus on hand hygiene
  Pukancsik Dávid 2017.10.11  14:00 Objective decision making between conventional and oncoplastic breast-conserving surgery or mastectomy with immediate breast reconstruction
  Eitel Zsuzsa 2017.06.08. 11:00 Phenotypic and genotypic investigation of antibiotic resistance of clinical Bacteroides isolates
  Oláh Péter 2017.04.24. 16:30 High-throughput transcriptomic analysis of Pseudorabies virus
  Dr. Piukovics Klára 2017.05.03. 14:30 Epidemiology of most frequent infectious complications in immunocompromised patients: focusing on bacteraemia, CMV and HHV - 6 infections in haematological patients, and following autologous stem cell transplantation
  Juhász Zoltán 2017.02.08. 11:00 Evaluation of the Hungarian ambulatory antibacterial use in urinary tract infections with different methods
2016 Kiscsatári Laura 2016.11.28. 14:00 Experimental study of radiogenic heart damage using in vitro and in vivo animal models
  Dósa Sándor 2016.11.21. 14:00 Investigation of Herpes simplex-1 latency in vivo and in vitro
  Szekeres Márta 2016.11.03. 14:00 Genetic background of neurological diseases
  Dr. Csonka Ákos 2016.01.25. 14:00 Comparison of the effects of resistance modifiers on prostate cancer, mouse lymphoma and colon cancer cells
2015 Dr. Maróti Ágnes 2015.06.01. Proton transfer in bioenergetic proteins
  Dr. Patyi Márta 2015.09.28. 14:00 Hospital hygienic surveillance studies and their application
  Sárközi Kitti 2015.05.15. 12:00 Functional neurotoxicity of arsenic and manganese as environmental agents and the possible protective role of natural antioxidants
  Nyári Csaba 2015.01.29. 12:00 Investigation of the risk factors of preterm birth and infant mortality in Hungary – epidemiological and cost-effectiveness analyses
2014 Varga Zoltán Gábor 2014.12.16. 14:00 Modification of quorum sensing in bacterial culture
  Pásztor Kata 2014.12.12. 14:00 The in vitro effects of Herpes simplex virus and Rubella virus on autophagy
  Mosolygó Tímea 2014.06.23. 14:00 Evaluation of protective and pathological immune response against chlamydial infection and re-infection in mice
  Németh Balázs 2014.06.20. 14:00 Genetics of endocrine and exocrine diseases of the pancreas
  Balogh Emese Petra 2014.06.03. 14:00 The anti-chlamydial activity of defensin-like proteins
  Horváth Ádám 2014.05.26. 14:30 Application of multiplex real-time PCR and Fluorescence Resonance Energy Transfer for the detection and differentiation of the most frequent causative agents of systemic infections from biological flu
  Hulmán Ádám 2014.05.19. 13:00 Epidemiological aspects of cardiometabolic risk
  Soós István 2014.02.25. 09:00 Vapors of benzene, a parquet varnish and a synthetic thinner induce chromosome loss in cells of the Drosophila wing primordia
2013 Szabó Ágnes Míra 2013.12.04. 14:00 Vaccination against chlamydial and mycobacterial infections
  Juhász Kata 2013.06.07. 14:00 Reverse signaling of tumor necrosis factor. Novel functions of the signaling molecule CKIP-1
2012 Dr. Nédó Erika 2012.12.06. 14:00 The complexities of health status and its influencing factors among people living along the Hungarian-Romanian border
  Takács Szabolcs 2012.09.20. 14:30 Central nervous effect of manganase in rats investigated by repeated simultaneous electrophysiological and behavioral recording
  Serly Julianna 2012.05.31. 14:00 Inhibition of drug resistance in two cancer cell lines(MDR and A2780CIS) in vitro; and the role of selected single nucleotide polymorphisms in cancer
  Máté Zsuzsanna 2012.05.14. 14:00 General and nervous system effects of the neurotoxic metal manganese under various circumstances of application
  Ködmön Csaba 2012.04.18. 14:00 Evaluation and use of the laboratory methods in diagnosis and control of tubercolosis
 

Szalay Brigitta

2012.04.06. 13:00 Iron oxide nanoparticles and their toxicological effects: in vivo and in vitro studies
  Dr. Kelemen Gyöngyi 2012.03.19. 14:00 Individualized treatment of early breast cancer
2011 Kele Beatrix 2011.12.08. 12:00 Comparative molecular genetic studies of nucleic acid detection of human noroviruses
  Kis Erika 2011.12.02. 12:00 Methodological approaches to evidence based guidelines in burn injury
  Maróti-Nagy Ágnes 2011.11.29. 13:00 Neurotoxicity of a modelled complex environmental heavy metal exposure in rats.
  Kőrösiné Horváth Edina 2011.11.25. 12:00 Health, health-related behavior and Quality of Life of middle- and old-aged women in Hungary
  Dr. Pető Zoltán 2011.10.14. 14:00 Results of a local antibiotic management program and national survey on antimicrobial consumption and on the availability of microbiology laboratory services on adult intensive care units in Hungary
  Dr. Horváth Zsolt 2011.06.23. 14:00 Early detection and treatment of certain malignant tumors
  Dr. Tiszlavicz Zoltán László 2011.06.09. 14:00 Genetic polymorphisms of RAGE, NOD1 and beta-defensins in multiple sclerosis, stroke and pancreatitis
  Dr. Nikolényi Aliz 2011.05.31. 12:00 New possibilities for the tailored therapy of breast cancer patients
  Dr. Oszlánczi Gábor 2011.05.12. 12:00 Nervous system effects and oxidative stress in rats treated with metal oxide nanoparticles
  Dr. Nagy Éva 2011.04.06. 13:00 Methodological quality and validity of content of clinical practice guidelines in laboratory medicine
2010 Dr. Orosz László 2010.12.17. 14:00 The effects of Herpes simplex virus and Vesicular stomatitis virus infections on the expression patterns of p63 and Bax in epithelial cell lines
  Bóka Ferenc 2010.12.15. 14:00 The effect of regular physical activity on health and health behaviour
  Varga Zoltán 2010.11.18. 10:00 New approaches for the prevention of radiation lung damage in breast cancer
  Kocsis Ágnes Katalin 2010.06.11. 11:00 The role of alarmins - human defensins and HMGB1 - in gastrointestinal diseases
  Dr. Csanádi Ágnes 2010.06.08. 14:00 RNA metabolism in mycobacteria: The role of RNase E
  Faludi Ildikó 2010.06.07. 14:00 Generation and evaluation of vaccine candidates against
  Schelz Zsuzsanna 2010.04.29. 12:00 Combat resistance in prokaryotic and eukaryotic cells
2009 Dr. Bognár Ágnes 2009.12.08. 12:00 From Hippocratic oath to patient safety culture
  Kovács Ida Jusztina 2009.06.24. 13:00 Factors affecting the transplacental transmission of human cytomegalovirus
  Sárközi Leila 2009.05.14. 13:00 Neurotoxic effects of manganese oxide nanoparticles in rats
  Molnár Regina 2009.04.22. 13:00 The influence of socialization to medical profession on the development of family and occupational roles
2008 Kis Zoltán 2008.06.26. 12:00 Infections and atherosclerosis: Chlamydophila pneumoniae persistence in mice, interaction of Chlamydophila pneumoniae and human cytomegalovirus with human dendritic cells
  Éder Katalin 2008.06.24. 14:00 The biological role of Tribbles proteines in the inflammatory responses of monocytes. The link between inflammation and atherosclerotic signals"
  Baráth Zoltán 2008.05.30. 13:00 Modulation of efflux pumps in tumour cells as a possible way of reversal multidrug resistance
  Olasz Judit 2008.04.17. 13:00 Significance of genetic instability in developmnet and chemosensitivity of malignant tumor
  Hofner Péter 2008.03.20. 14:00 The role of cytokines and pattern-recognition receptors in inflammatory gastrointestinal diseases: clinical and in vitro investigations
  Engi Helga 2008.01.17. 13:00 Perspectives in cancer chemotherapy, in vitro and in vivo experiments
2007 Glavinas Hristos 2007.09.20. 10:00 Utilization of membranes vesicles to study the interaction of the ABCB1 and ABCG2 transporters and small molecules to predict the ADME properties of pharmaceuticals

Tézisek (magyar)

2015 Nyári Csaba
Varga Zoltán Gábor
2014 Mosolygó Tímea
Soós István
  Pásztor Kata
  Németh Balázs
2012 Dr. Nédó Erika
  Ködmön Csaba
  Dr. Kelemen Gyöngyi
2011 Dr. Nikolényi Aliz
  Dr. Nagy Éva
2010 Dr. Orosz László
  Bóka Ferenc
  Varga Zoltán
  Faludi Ildikó
  Schelz Zsuzsanna
2009 Kovács Ida Jusztina
  Molnár Regina
2008 Hofner Péter
  Kis Zoltán

Tézisek (angol)

2015 Nyári Csaba
2014 Varga Zoltán Gábor
  Pásztor Kata
  Mosolygó Tímea
  Németh Balázs
  Balogh Emese Petra
  Horváth Ádám
  Hulmán Ádám
  Soós István
2013 Szabó Ágnes Míra
  Juhász Kata
2012 Takács Szabolcs
  Serly Julianna
  Szalay Brigitta
2011 Dr. Horváth Zsolt
  Dr. Tiszlavicz Zoltán László
  Dr. Nagy Éva
  Dr. Oszlánczi Gábor
2010 Dr. Orosz László
  Bóka Ferenc
  Kocsis Ágnes Katalin
  Dr. Csanádi Ágnes
  Faludi Ildikó
2009 Dr. Bognár Ágnes
  Kovács Ida Jusztina
  Sárközi Leila
2008 Dr. Baráth Zoltán
  Éder Katalin
  Olasz Judit

Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola fokozatott szerzett hallgatói

1997 - Dr. Tanaka Masaru

1998 - Hevér Anikó, Szénási Zsuzsanna, Zsengellér Zsuzsanna

1999 - Dr. Prágai Zoltán,  Somoskövi Ákos

2000 - Sóki József, Dr.Nagy Zsuzsanna

2001 -  Dr. Csonka Erika, Sandy Péter, Dr. Szabó Diána, Dr. Megyeri Klára, Dr. Gyulai Zsófia

2002 - Dr. Urbán Edit, Miskolci Csilla

2003 - Dr.Nagy Beatrix, Somogyvári Ferenc, Dr.Müller Anna, Dr. Paulik Edit

2004 - Dr. Burián Katalin, Dr. Gáspár Gábor, Dr.Balogh Sándor, Géczi Lajos, Dr. Major Tamás, Pecze László

2005 - Dr. Ugocsai Katalin, Dr. Balog Attila, Lukácsi Angéla, Buzás Krisztina, Dr. Pintér Olivér, Dr. Mándoky László, Szabó Andrea

2006 - Gyémánt Nóra, Spengler Gabriella, Terhes Gabriella, Gunics Gyöngyi, Klausz Gergely,

Gallyas Éva, Molnár Annamária, Wolfárt Krisztina, Dóczi Ilona, Kómár Mária, Dr. Vezér Tünde

2007 - Jobbágy Zsolt, Lengyel Zsuzsanna, Lukács Anita, Glavinas Hristos, Virók Dezső

2008 - Engi Helga, Hofner Péter, Olasz Judit, Baráth Zoltán, Éder Katalin, Kis Zoltán

2009 - Molnár Regina, Dr. Bognár Ágnes, Kovács Ida Jusztina, Sárközi Leila

2010 - Schelz Zsuzsanna, Faludi Ildikó, Dr. Csanádi Ágnes, Kocsis Ágnes Katalin, Bóka Ferenc, Dr. Orosz LászlóVarga Zoltán

2011 - Dr. Nagy Éva, Dr.Oszlánczi Gábor, Dr. Nikolényi Aliz, Dr. Tiszlavicz Zoltán László,

            Dr. Horváth Zsolt, Kele Beatrix, Kis Erika, Maróti-Nagy Ágnes, Körösyné Horváth Edina, Dr. Pető Zoltán

2012 - Dr. Kelemen Gyöngyi, Szalay Brigitta, Dr. Nédó Erika, Takács Szabolcs, Serly Julianna, Máté Zsuzsanna, Ködmön Csaba

2013 - Juhász Kata, Szabó Ágnes Míra

2014 - Varga Zoltán Gábor, Pásztor Kata, Mosolygó Tímea, Németh Balázs, Balogh Emese Petra, Horváth Ádám, Hulmán Ádám, Soós István

2015 - Nyári Csaba, Sárközi Kitti, Dr. Patyi Márta, Dr. Maróti Ágnes

2016 - Dr. Csonka Ákos, Kiscsatári Laura, Dósa Sándor, Szekeres Márta

2017 - Csörgő-Legány Nóra, Szél Borbála, Pukancsik Dávid, Eitel Zsuzsa, Oláh Péter, Dr. Piukovics Klára, Juhász Zoltán

2018 - Lantos Ildikó Ilona, Újhelyi Mihály, Csabai Zsolt, Sárvári Károly Péter

SZTE ÁOK Doktori Iskolák kezdőlapja